Web
Analytics Made Easy - StatCounter

Beat vans

> Vi minskar samhällets koldioxidutsläpp och gör städer trivsammare
> Vi erbjuder en bra arbetsplats för våra riders i världsklass
> Vi leder utvecklingen av lastcykelbaserad logtech, både hårdvara och mjukvara
> Vi får ut maximalt av våra superkrafter  - våra hubbar, våra lastcyklar och vår personal
> Vi strävar efter operationell excellens och hög produktivitet i allt vi gör

Vår mission och FN:s hållbarhetsmål

Velove grundades för att hjälpa till att minska utsläppen i transportsektorn. Vår lösning är dramatiskt mycket mer energi och resurseffektiv än status quo-lösning för att transportera varor i stan -skåpbilen. Så genom att byta ut skåpbilar så minskar vi utsläppen av koldioxid. Nedan förklarar vi hur vår mission bidrar till FN:s hållbarhetsmål -det är mer än att minska koldioxidutsläppen! 

Vi minskar samhällets koldioxidutsläpp och gör städer trivsammare

Energieffektivitet

Vår Velove Armadillo ellastcykel använder bara en femtondel så mycket energi när den körs jämför med en liten elskåpbil (mål 7.3)!

Resurseffektivitet

Vår Armadillo ellastcykel använder bara en tiondel av resurserna när den produceras, jämfört med en liten elskåpbil (mål 8.4).

Låga växthusgasutsläpp

Vår Armadillo ellastcykel släpper bara ut en femtondel så mycket koldioxid när den körs, jämfört med en liten elskåpbil(mål 13).

Livskvalitet i stan

Städer blir trivsammare när motortrafiken minskar. Färre barriärer för cyklister och fotgängare, mindre buller, mindre partiklar och mindre risk för allvarliga olyckor(mål 11, target 11.6, 3.6 and 3.9). Det är också trevligt att se ett ansikte från en rider istället för en skåpbils glas och metall!

Vi verkar för cykling

Eftersom vi är ett företag som uteslutande använder cyklar som fordon och visar att vi kan utföra vårt verksamhet året runt i vilket väder som helst, så är vi indirekt en förespråkare för cykling och bättre cykelinfrastruktur. Cykling är ett inkluderade, ekonomiskt överkomligt och hållbart transportslag (mål 11.2 and 11.3).

Transparens kring CO2-utsläpp

Vi kommunicerar aktivt livcykelbaserade utsläpp av olika transportslag och fokuserar särskilt på missuppfattningarna kring "nollutsläpp" och "fossilfritt" (target 12.8).

Vi erbjuder en bra arbetsplats för våra riders i världsklass

Motion

Vi erbjuder ett aktivt utomhusjobb för riders. Motion har visat sig ha positiva effekter både för fysisk och mental hälsa. och det här jobbet är ett perfekt komplement till studier eller stillasittande arbeten (goal 3).

Säkra och rättvisa jobbmöjligheter

Många av våra riders är unga, och vi ger jobbtillfällen och möjligheter för ökat ansvar (target 8.6).

Vi tillhandahåller ordentlig utbildning, proaktiva säkerhetsåtgärder och försäkringar (target 8.8). Vi erbjuder kontrakt med olika flexibilitetsnivåer, alltid med rättvis lön. På jobbet strävar vi efter en hjälpsam atmosfär och att allt bara funkar.

Vi leder utvecklingen av lastcykelbaserad logtech, både hårdbara och mjukvara

Innovation

För att konkurrera med skåpbilar så tar vi fram innovativa lösningar  både inom hårdara, mjukvara och processer (goal 9).

Vi använder våra superkrafter fullt ut -våra hubbar, våra lastcyklar och vår personal

Hög utnyttjandegrad

Vi maximerar utnyttjandegraden på våra resurser -vilket leder till ännu lägre energi- och resursanvändning och fler fördelar för städerna och fler jobberbjudanden.

Vi strävar efter operationell excellens och hög produktivitet i allt vi gör

Ständiga förbättringar

Genom att alltid förbättra våra processer kan vi erbjuda en attraktiv leveranstjänst till låg kostnad, vilket gör bytet från skåpbil till lastcykel lättare.

Kontakta oss

Skicka din förfrågan om leveranser i stan

Genom att klicka på skicka så godkänner du att Velove kommer att lagra och använda din personliga information. Du accepterar också att Velove kommer att mejla och ringa dig angående din förfrågan. För mer info, kolla vår Privacy Policy.
Thank you!
Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.