Web
Analytics Made Easy - StatCounter
March 3, 2016
Johan Erlandsson

Väderskyddad ellastcykel testas i Göteborg

En ny ellastcykel, som är 10 gånger mer energieffektiv än en elbil, testas nu i Göteborg. Med sin kombination av smidighet, komfort och säkerhet är förhoppningen att den ska kunna ersätta ännu fler korta tjänsteresor med bil.

Göteborgs Stad har över 2 000 motorfordon i sin fordonsflotta. De nya ellastcyklarna blir ett komplement till dessa med syftet att se om de kan ersätta ännu fler korta tjänsteresor med bil och därmed bidra till att vi går mot en grönare, attraktivare stad. När en bilresa byts mot en cykelresa frigörs yta, bullret minskar, luftkvaliteten förbättras och det potentiella krockvåldet minskar.

electric cargo bike solution for last mile transportation solutions

Lastcyklarna, med namnet Armadillo, ingår som en del av projektet Elmob, som är ett samverkansprojekt mellan forskning, små och stora företag samt Göteborgs Stad. Syftet är att utveckla, testa och demonstrera elektrifierade, delade transportlösningar. De som kommer att testa de nya lastcyklarna är bland andra miljöinspektörer, vaktmästare, tjänstemän på bostadsbolag, en cykelbudfirma och stadens egen budverksamhet. Två olika versioner ingår i projektet: den ena med plats för en vuxen passagerare och den andra med ett 1 m3 stort låsbart skåp. Alla kommer ha väderskydd för föraren.

Lena Molund-Tunborn are testing electric cargo bike last mile transportation solution
Lena Molund-Tunborn från Poseidon
‍Lena Molund-Tunborn

–   Vi ser fram emot att testa cykeln i alla väder, och vet att vi kommer ta oss fram lika snabbt eller snabbare med den än med bil, när vi rör oss mellan fastigheterna i våra områden. Med detta bidrar vi också till en bättre miljö, säger Lena Molund-Tunborn från Poseidon.

–   Att vara med i Elmobprojektet innebär att vi får en bra möjlighet att göra en omfattande studie på väderskydd till Armadillon, både tekniskt och ur ett användarperspektiv, säger Johan Erlandsson från Velove.

Ellastcyklarna ingår i en förserieproduktion och är utvecklade av Göteborgsföretaget Velove i samarbete med holländska cykelingenjörer. Monteringsanläggningen finns i Göteborg.

Fakta om ellastcykeln Armadillo

Smidighet

 • Körs på cykelbana och fastnar därmed inte i bilköer
 • Kommer nära destinationen när den ska parkeras
 • Tillräckligt smal för att få plats även på smala dubbelriktade cykelbanor
 • God backtagningsförmåga
 • Vändcirkel på 5,8 meter

Komfort

 • Bekvämt säte med snabbinställning
 • Karossen i textil skyddar mot vind och nederbörd
 • Fjädringen tillåter färd över ojämnheter i god fart
 • Enkelt insteg

Säkerhet

 • Minskar antalet motorfordon med potentiellt högt krockvåld i stadstrafiken
 • Cykeln hänger med i cykelflödet, är relativt smal och andra cyklister ser över den. Den blir därför inte ett fysiskt eller visuellt hinder på cykelbanan
 • Cykeln har hög stabilitet tack vare fyra hjul och relativt låg tyngdpunkt
 • Fjädringen ger god vägkontakt, vilket innebär god kontroll och kort bromssträcka vid oförutsedda trafiksituationer
 • Sitthöjden och trafiköverblicken är jämförbar med personbil

Miljö och hälsa

 • För samma transportarbete så förbrukar cykeln en tiondel så mycket el som en elbil, cirka 0,15 kWh/mil
 • Resursanvändning och utsläpp från tillverkning är max en tiondel av bilar
 • Ger försumbart buller och upprivna partiklar från markbeläggning
 • Frigör yta i staden
 • Ger hälsosam motion även vid maximal elassistans

Faktaruta Elmob

Projektet Elmob, som är en förkortning av elektrifierad mobilitet, pågår 2014 – 2016 och är ett samarbete mellan forskning, näringsliv och Göteborgs Stad. Projektet ska utveckla, testa och demonstrera elektrifierade, delade transportlösningar och bidra till att skapa förutsättningar för att göra Göteborg till en grönare, attraktivare och mer hållbar storstad. Elmob delfinansieras av VINNOVA inom utlysningen utmaningsdriven innovation.

Medverkande representanter i projektet:

Business Region Göteborg, Chalmersfastigheter, Elcykelbutiken, Göteborg Energi, Göteborgs Gatubolag, Göteborgs Stad Trafikkontoret, Innerstaden Göteborg, Jernhusen, Lindholmen Science Park, Mig’s Taxi, Move About, Off Course, Rosén & Jönsson Bilstation, Velove, Viktoria Swedish ICT, Volvo Bussar, Västtrafik och Älvstranden Utveckling

För mer information om ellastcyklarna kontakta:

Johan Erlandsson, Velove Bikes AB

0707-731682. johan.erlandsson@velove.se

För mer information om projektet Elmob kontakta:

Gunnar Ohlin, projektledare Elmob

031-7647023 gunnar.ohlin@lindholmen.se

Velove stories

READ ALL ›

Contact us

Send us your enquiries about Last Mile Delivery Solutions.

Send us an email. We would love to hear from you.

By clicking Submit, you approve that Velove will store and process your personal information. You also accept that Velove will send you emails and call you regarding your enquiry. For additional information check out our Privacy Policy.
Thank you!
Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.